title
Asjade Interneti (IoT) rakendamine tööstuses: tehnilised, õiguslikud ja turvalisusega seotud aspektid
Implementation of Internet of Things (IoT) in Industry: Technical, Legal and Security Aspects
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information