pealkiri
Asjade Interneti (IoT) rakendamine tööstuses: tehnilised, õiguslikud ja turvalisusega seotud aspektid
Implementation of Internet of Things (IoT) in Industry: Technical, Legal and Security Aspects
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information