title
Tööde monitoorimise süsteemi analüüs OÜ Laserstants näitel
Analysis of Work Order Monitoring System Based on OÜ Laserstants
author
Üksti, Tauri-Sten
supervisor
defence date
language