title
Emotsionaalse intelligentsuse ja töötulemuste seos AS Edukas Müük telefonimüügi töötajate näitel
The relationship between emotional intelligence and work success of telemarketing agents on the example of company AS Edukas Müük
author
Saprõkina, Anna
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network