title
Üllo toime veini sensoorsetele omadustele ja sulfiti sisaldusele
Impact of Üllo purifier treatment on sensory properties and sulfite concentration of wine.
author
Hammelberg, Anett
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal