title
Miinimumpalga muutuse mõju töötusele Euroopa Liidus aastal 2017
An analysis of the effects of minimum wage on unemployment in European Union in 2017
author
Puusepp, Berit
keywords
tööjõu pakkumine
tööjõu nõudlus
labor supply
labor demand
supervisor
defence date
language