title
Tööaja regulatsiooni ja loovuse mõjutegurid: küsitlusuuringu disain, metodoloogia ja tehniline ülesehitus
Drivers of Working Time Regulation and Creativity: Design, Methodology and Technical Solution of the Survey
author
Virkebau, Marko
keywords
küsitlusuuringu disain
küsitlusuuringu metodoloogia
küsitlusuuringu läbiviimine
valimi koostamine
tööaja regulatsioon
loovus
survey design
survey distribution
sample selection
work time regulation
defence date
language