pealkiri
Tööaja regulatsiooni ja loovuse mõjutegurid: küsitlusuuringu disain, metodoloogia ja tehniline ülesehitus
Drivers of Working Time Regulation and Creativity: Design, Methodology and Technical Solution of the Survey
autor
Virkebau, Marko
märksõnad
küsitlusuuringu disain
küsitlusuuringu metodoloogia
küsitlusuuringu läbiviimine
valimi koostamine
tööaja regulatsioon
survey design
survey distribution
sample selection
work time regulation
kaitsmiskuupäev
keel