title
Kombucha fermentatsiooni ja keemilise koostise analüüs
Analysis of fermentation and chemical composition of kombucha
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information