title
Distributed Signal Processing in Cognitive Radio Networks
Hajutatud signaalitöötlus kognitiivse raadio võrgus
author
Ainomäe, Ahti
keywords
distributed estimation
distributed detection
adaptive networks
diffusion networks
diffusion LMS
spectrum sensing
energy detection
random matrix
largest eigenvalue detection
SNR estimation
hajutatud hindamine
hajutatud raadiosignaali tuvastamine
diffusioon LMS
difusioonvõrgud
adaptiivsed võrgud
spektrituvastus
energia detektsiooni meetod
juhuslikud maatriksid
suurima omaväärtuse detektsiooni meetod
description
Doctoral thesis 27/2018
Doktoritöö 27/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949832712 (publication)
ISBN 9789949832729 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language