title
Motion Planner for Skid-Steer Unmanned Ground Vehicle
Liikumise plaanija külisroolimisega mehitamata maasõidukile
author
Hiiemaa, Maido
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 978-9949-23-517-9 (publication)
ISBN 978-9949-23-518-6 (pdf)
ISSN 1406-4758
language