title
Elektrilise turvavöö luku ulataja tõmberakise väljatöötamine, tõmbekatsete läbiviimine ning nende tulemuste analüüs
The development of tensile test device for Electrical Buckle Presenter, the execution of tensile tests and the analysis of the results
author
Rannastu, Mart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne töö
This thesis is confidential