title
Rahvusvaheline vanema poolne lapserööv Haagis ja konventsiooniga mitte liitunud riikides Soome ja Jordaania näitel
International Parental Child Abduction in Hague and Non-Hague Countries in an Example of Finland and Jordan
author
Lappi, Satu Maria
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network