title
Jääktulu optimeerimine ettevõttes AS Lajos
Contribution margin optimization in Lajos, Ltd
author
Karu, Olari
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit