title
Üldkasuliku töö järelevalve tõhusus tagamaks määratud karistuse täitmist
Does the supervision of community work affect the punishment
keywords
üldkasulik töö
ükt
community work
probation supervision
punishments
defence date
language