pealkiri
Üldkasuliku töö järelevalve tõhusus tagamaks määratud karistuse täitmist
Does the supervision of community work affect the punishment
märksõnad
üldkasulik töö
ükt
community work
probation supervision
punishments
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.