title
Vibratsioonide-põhine tuulegeneraatori laba seisundi monitoorimine
Vibration Based Structural Health Monitoring of Windturbine Blade
author
Kuljus, Priit
defence date
language