title
Saaremaa ja Viljandi depoo teenusekvaliteedi võrdlev analüüs ja parendamine DPD Eesti AS näitel
A comparative analysis on the service quality and recommendations for its improvement at Saaremaa and Viljandi depots on the example of DPD Estonia Ltd
author
Ernits, Kadri-Linda
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal