title
Karistusseadustiku §262 järgi juriidiliste isikute vastutuse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse õigusliku regulatsiooni kooskõla
Legal persons liability under the Estonian Penal Code § 262 and its harmony with legal regulations of the Constitution of Estonian Republic
author
Kotov, Ruth
keywords
juriidilise isiku vastutus
eneseteostusõigus
kodu- ja eraelupuutumatus
legal persons liability
right of self-realization
inviolability of the home and privacy
supervisor
defence date
language