pealkiri
Karistusseadustiku §262 järgi juriidiliste isikute vastutuse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse õigusliku regulatsiooni kooskõla
Legal persons liability under the Estonian Penal Code § 262 and its harmony with legal regulations of the Constitution of Estonian Republic
autor
Kotov, Ruth
märksõnad
juriidilise isiku vastutus
eneseteostusõigus
kodu- ja eraelupuutumatus
legal persons liability
right of self-realization
inviolability of the home and privacy
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.