title
Piirangud Avaeksperdid OÜ tellimuspõhise tootmisprotsessi tõhususele
Constraints for efficiency in make-to-order production processes in Avaeksperdid LLC
author
Lageda, Riin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal