title
Emotsionaalse intelligentsuse seos töötulemustega Telia Eesti AS näitel.The relationship between emotional intelligence and work performance in Telia Eesti AS.
author
Sander, Teele
supervisor
defence date
language