title
Süü vormi määratlemine ja selle sõltuvus rikutud kohustusest vastutusotsuse väljastamisel
Specification of culpability and its’ dependence of violated obligation in case of composing the liability decision
author
Kollo, Kaia
keywords
liability decision
culpability
supervisor
Kutberg, Triin
defence date
language