title
Asendatud alkülideenmalononitriilide süntees ja rakendus asümmeetrilises sünteesis
Synthesis of substituted alkylidenemalononitriles and application of these in asymmetric synthesis
author
Martõnov, Harry
keywords
alkülideenmalononitriil
tsüklopentaan-1,2-dioon
alkylidenemalononitrile
cyclopentane-1,2-dione
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Silm, Estelle
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal