title
Äriühingute piiriülene peakorteri ümberpaigutamine Euroopa Liidus
Cross-border seat transfers within European Union
keywords
Euroopa Liidu äriühingu õigus
piiriülene ettevõtte asukohavahetus
Direktiiv 2005/56/EÜ
äriühingu direktiivid
European Union company law
Daily Mail
Cartesio
Vale
Cross-Border Merger Directive
Societas privata Europaea
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network