title
Kompetentsimudeli väljatöötamine AS Amhold projektiinseneride näitel
Development of competency model for project engineers in Amhold Ltd
supervisor
defence date
language
department / college