title
Skännersüsteemi kasutuselevõtu kriitilised edutegurid Eesti tootmisettevõtete ladudes
Critical success factors in the implementation process of bar-code technology at warehouses of Estonian production companies
author
Kaljurand, Lauri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information