title
Noarootsi poolsaare ja Haapsalu linnastu vahelise püsiühenduse rajamisega kaasnevad potentsiaalsed keskkonnamõjud looduskeskkonnale ning nende olulisuse hindamine RIAM maatriksmeetodiga
Potential environmental impacts caused by establishing permanent connection between Noarootsi peninsula and Haapsalu and an assessment of their significance by the RIAM matrix method
author
Luik, Jete
keywords
defence date
language