title
Sissetöötluse kestvuse määramine ja abrasiivjoa kiiruse mõju metallisulamite, keraamika, kermise, kummi ja plastmassi erosioonkulumise intensiivsusele IV partii kvartsliiva kasutades
Определение продолжительности приработки и влияния скорости на эрозионный износ металлических сплавов, керамики, кермета, резины и пластмассы кварцевым песком партии IV
author
Moltšanov, Ivan
keywords
kulumise sisetöötluse kestvus
dry erosive wear
duration of run-in wear
quartz sand
defence date
language