title
Ühes Harjumaa koolis läbiviidud 7.–9. klassi õpilaste koolilõuna menüü analüüs koos toidu kaalumise ja õpilaste küsitlusega
Analysis of school lunch menu conducted in a school in Harju County including weighing of 7th to 9th Grade students´ food portions and a student questionnaire
author
Reinik, Teiko
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal