title
Traktori remontimiseks tõstemehhanismi projekteerimine ja valmistustehnoloogia
Design and manufacturing technology of lifting device for tractors
author
Felert, Daniel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.