title
Isikuandmete töötlemise komponendi disain ja rakendamine AfterPay organisatsioonidevahelistele protsessidele
Design and Implementation of the Personal Data Processing Component for the AfterPay Cross-Organisational Processes
author
Babõkin, Aleksandr
defence date
language
department / college