title
Lastele suunatud toiduturundus
Food marketing to children
author
Udras, Enid
keywords
toiduainete profileerimise mudel
toiduainete profileerimine
toiduturundus
lastele suunatud turundus
WHO regionaalne toiduainete profileerimise mudel
lastele suunatud reklaam
lastepärased pakendid
lastetooted
lastetoit
food profiling model
food profiling
marketing to children
WHO regional nutrient profiling model
children products
child targeted products
supervisor
defence date
language