title
Karl Storz Video Endoscopy OÜ varude juhtimise digilahenduse konseptsuoon
Inventory management digital concept for Karl Storz Video Endoscopy LTD
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 10.08.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal