title
Kiiruskaamerate mõju sõidukijuhtide kiiruse valikule
The impact of speed cameras on choosing driving speed
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information