title
Süvaõppe algoritmid materjalide ja objektide klassifitseerimiseks hüperspektraal-pilditehnika abil
Deep Learning for Material and Object Identification Using Hyperspectral Imaging
author
Zahavi, Ali
supervisor
defence date
language