title
Tehnilised eeltingimused kolmanda osapoole rakenduste lubamiseks uuel Eesti ID-kaardil
Technical Prerequisites for Enabling Third-Party Applications on the New Estonian ID-card
supervisor
Paljak, Martin
study program
defence date
language