title
Töötajate tööst haaratuse ja psühhosotsiaalsete ohutegurite avaldumise vahelised seosed Eesti tarkvaraarendusega tegelevates ettevõtetes
Correlations between the employees’ work engagement and the expressions of psychosocial risk factors in Estonian software development enterprises
author
Mõisavald, Sigrid
defence date
language