title
Hellmann Worldwide Logistics OÜ terminali rajamise analüüs
Hellmann Worldwide Logistics OÜ terminal establishment analysis
author
Tiislär, Priit
keywords
teenuse sisseost
freight volume
distribution transport
outsourcing of a service
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal