title
Karamelliseeritud teratoodete tehnoloogia väljaarendamine ja kasutamine pagaritoodete tootearenduses
The development of caramelized grain products and their usage in pastry product development
author
Alberg, Moonika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit