title
Z-generatsiooni väärtuste ja hoiakute seos ostukäitumisega esmakursuslaste näitel
Z-generations values and attitudes in relation with purchase behavior on the example of first-year students
author
Pustovaya, Natalia
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network