pealkiri
Z-generatsiooni väärtuste ja hoiakute seos ostukäitumisega esmakursuslaste näitel
Z-generations values and attitudes in relation with purchase behavior on the example of first-year students
autor
Pustovaya, Natalia
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.