title
Eesti ettevõtete eksporditurunduse juhtimine: välismessidel osalejate ressursikasutuse tulemuslikkuse uuring
Export Marketing Management of Estonian Companies: A Study of Resource Commitment Behaviour of Trade Fair Participants
author
Allikmäe, Madli
keywords
välismessid
välismessi juhtimine
ekspordi turundus
trade shows
trade show management
export marketing
supervisor
defence date
language