title
SAP planeerimise mooduli implementeerimine jaekaubanduse ettevõtte X näitel: saavutatud panus ja varude juhtimise edasine arendamine.Implementing the SAP F&R moule of a retail company: Current contribution achieved and further development of inventory management
keywords
kaupade kättesaadavus (OSA)
tarneaugud (OOS)
planeeringute täpsus
mahakandmised
ERP system
on shelf availability
out of stock
stock days
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal