title
Raamatupidajate tööülesanded ja palgaootused väikeettevõtetes
Duties and salary expectations of accountants in small enterprises
author
Maar, Reelika
defence date
language