title
Õmbleja väljaõppe metoodika ja treeningprogrammide väljatöötamine ASSETT metoodika alusel
Seamstress training methodology and training program development on the basis of ASSETT method
author
Kairi, Aviksoo
keywords
õmbleja väljaõpe
treeningmeetod
defence date
language