title
Töö tajutud tähendus Ida-Euroopa ja Skandinaavia hotellipersonali võrdluses tööjõurendiettevõtte X näitel
The perceived meaning of working in comparison between Eastern European and Scandinavian hotel personnel based on the example of employment agency X
author
Kasepuu, Helen
keywords
piiriülene renditöötaja
meaning of working
cross-border labor lease worker
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language