title
Hüpoteekkrediidi regulatsioonist finantskriisi ja Eesti majanduskriisi valguses
Mortgage Credit Regulation in the Light of Financial Crisis and Estonian Economical Crisis
author
Laanoja, Ingrid
keywords
hüpoteekkrediit
hüpoteekkrediidi direktiiv
krediidiandjate- ja vahendajate seadus
mortgage credit
Mortgage Credit Directive
Creditors and Credit Intermediaries Act
supervisor
defence date
language