title
Glutatiooni ja glutationüülkaftaarhappe määramine veinis
Determination of glutathione and glutathionyl caftaric acid in wine
keywords
glutationüülkaftaarhape
vedelikkromatograafia-mass-spektromeetria
isotooplahjenduse meetod
glutathionyl caftaric acid
LC-MS-SIDA
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network