title
Lean Startup metoodika rakendamine ja ärimudeli arendamine PackEngine OÜ näitel
Implementation of lean startup methodology and developing the business model of PackEngine
author
Protten, Heigo
keywords
startup’id
Lean Startup metoodika
valideeritud õppimine
Lean Startup methodology
validated learning
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network